Kontakt

Informacje kontaktowe

Pod tymi adresami można uzystać informacje na temat naszej działalności itp.

MTP Delfin Cieszyn
43-400 Cieszyn,
Plac Wolności 7a.

Telefon: +48 506 037 918
E-mail: kontakt@delfincieszyn.pl

Nasze konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Cieszynie
10 8113 0007 2001 0040 8675 0001

Zwracamy się z prośbą, aby w tytule opłat obowiązkowo umieszczać następujące zdanie
„Opłata członkowska za miesiąc …………. oraz Imię i Nazwisko dziecka”.
Składkę członkowską prosimy regulować zgodnie z uchwałą zarządu do 10-go dnia każdego miesiąca.

Składka jest opłacana bez względu na uczestnictwo w zajęciach aż do momentu pisemnego wypowiedzenia członkostwa.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości