Nowe obostrzenia COVID-19

Nowe obostrzenia COVID-19

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi od 10.10.2010 przez Radę Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalne obłożenie na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 wynosi 22 osoby.
W związku z powyższym zajęcia będą prowadzone w systemie rotacyjnym zgodnie z opublikowanym harmonogramem. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do harmonogramu, dzieci nie będące na liście w danym dniu nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
Na zaistniałe trudności niestety nie mamy wpływu, zaproponowane rozwiązanie pozwoli na sprawne i bezpieczne dla dzieci prowadzenie zajęć.
Z góry dziękujemy za współpracę, w przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.