Przelewy składek na konto

Szanowni Rodzice

Zwracamy się z prośbą, aby w tytule opłat OBOWIĄZKOWO umieszczać następujące zdanie " Opłata członkowska za miesiąc...... oraz imię i nazwisko dziecka". Związane to jest z uporządkowaniem spraw księgowych w Klubie.

Zarząd MTP Delfin

Nasze konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
10 8113 0007 2001 0040 8675 0001