Składki członkowskie na rok 2016

Szanowni Rodzice
W związku ze znaczną podwyżką opłat za wynajem basenów Zarząd MTP Delfin zmuszony jest podnieść miesięczną składkę członkowską do 80 zł / miesiąc.
Uchwała Zarządu Nr 1/2016 z dnia 4.01.2016
Zarząd MTP Delfin
Zwracamy się z prośbą, aby w tytule opłat OBOWIĄZKOWO umieszczać następujące zdanie " Opłata członkowska za miesiąc...... oraz imię i nazwisko dziecka". Związane to jest z uporządkowaniem spraw księgowych w Klubie.
Nasze konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
10 8113 0007 2001 0040 8675 0001