Kontakt

Kontakt

Pod tymi adresami można uzyskać informacje na temat naszej działalności itp. MTP Delfin Cieszyn.

Telefon

660 749 175

Adres

43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7a

Numer konta bankowego

10 8113 0007 2001 0040 8675 0001

Składkę członkowską prosimy regulować zgodnie z uchwałą zarządu do 20-go dnia każdego miesiąca. Składka jest opłacana bez względu na uczestnictwo w zajęciach aż do momentu pisemnego wypowiedzenia członkostwa.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do rejestracji w klubowym systemie ActiveNow z którego będzie można dokonywać opłat członkowskich (za pośrednictwem systemu płatności online tpay.com), monitorować grafik, zapisywać się na obozy, wydarzenia i być w stałym kontakcie ze sprawami związanymi z klubem. W celu rejestracji zapraszamy do zakładki Panel Rodzica.

W przypadku płatności poprzez standardowy przelew na konto klubu, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przesłania każdorazowo potwierdzenia przelewu na adres
e-mail kontakt@delfincieszyn.pl